Implantat

Tannimplantater brukes til erstatning av en eller flere manglende tenner.

Tannimplantater brukes til erstatning av en eller flere manglende tenner. Vi bruker det anerkjente merket Straumann. Tannlegen vår har spesialisering i implantatprotetikk. Det vil si at hvis du har rett på HELFO-refusjon på behandlingen, får du dette hos oss.

Tannimplantater opereres inn i kjevebenet. Når benet har grodd rundt implantatene, blir selve tannerstatningen laget. Behandlingen er en prosess som strekker seg over flere tannlegebesøk og krever grundige forundersøkelser og nøye planlegging. Moderne implantatbehandling er sikker og trygg behandling med god prognose og holdbarhet.I tilfeller der flere tenner mangler, er det mulig å operere inn to eller flere implantater og lage en implantatbro.

Vi henviser deg til oralkirurg for grundige undersøkelser ved eventuell implantatbehandling. Han avgjør om benet i aktuelle område egner seg for implantat, før behandlingen starter.I tilfeller der det ikke er nok gjenværende kjeveben til å sette inn implantater, finnes det metoder for å bygge opp igjen kjeven. Når dette er nødvendig forlenges behandlingstiden med 4-6 måneder. Ikke alle kan behandles på denne måten, og hver enkelt pasient blir derfor vurdert med tanke på dette.