Tannkjøttsykdommer

Vi skiller mellom gingivitt og periodontitt.

Hvis bakteriebelegg og tannstein får anledning til å utvikle seg på tann og rotoverflate kan det bli en kronisk tannkjøttbetennelse. Ved hver rutineundersøkelse utføres en grundig rens og vi undersøker forholdene rundt tennene i støttevevet (tannkjøttet) for å forebygge betennelse i dette vevet. I noen tilfeller er det Helfo-dekning og du som pasient betaler bare en egenandel for behandlingen.

Vi skiller mellom gingivitt og periodontitt.

Gingivitt– betennelse i tannkjøtt, som skyldes oftest at det bakteriebelegget som dannes daglig på tannen «plakk» blir liggende lenge og fremkaller en betennelsesreaksjon. Ofte ses dette som en rød kant i tannkjøttsranden. Dette området blør lett ved mekanisk berøring for eksempel ved tannpuss. Området kan også føles sårt og ømt.

Hos de aller fleste pasienter løses tilstanden med en god tannpuss og individuell hygieneveiledning

Periodontitt– er en betennelse i tennenes støttevev. Betennelsen kan skyldes dårlig munnhygiene og gjør at kjevebenet rundt tennene brytes ned. Om tilstanden ikke behandles, kan det føre til at tenner løsner og må fjernes.

Omlag 10 % av den voksne befolkning utvikler alvorlig periodontitt. Ved periodontitt er det få subjektive symptomer. Enkelte vil likevel kunne oppleve dårlig ånde og blødning fra tannkjøttet. Tannkjøttet vil også være noe ømt og hovent. Senere i sykdomsforløpet vil tenner kunne bli løsere, og eventuelt flytte på seg.

Normalt går det mange år før en tann går tapt som følge av periodontitt. Av og til opplever man likevel hurtig nedbrytning av tannfestet. Dette skyldes spesielle bakterier og det kan i slike tilfeller ofte være nødvendig med antibiotika.

Tannlege eller tannpleier starter med en grundig undersøkelse der sykdommens alvorlighetsgrad kartlegges. Det lages deretter et individuelt tilpasset behandlingsopplegg.

God munnhygiene er en forutsetning for at behandlingen av periodontitt skal bli vellykket. Behandlingen vil derfor innledes med hygieneopplæring. Det blir da demonstrert korrekt børsteteknikk og gitt opplæring i bruk av hjelpemidler for renhold mellom tennene.

Vi fjerner belegg og tannstein fra tennenes rotoverflate. Målet er å etterlate glatte rotoverflater slik at det blir lettere åholde tennene rene.

Behandlingen er tidkrevende og strekker seg vanligvis over flere tannlegebesøk. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig med kirurgisk behandling for å få kontroll over periodontitten.

Plakk og tannstein dannes hele tiden. Etter endt behandling vil det derfor være nødvendig med kontroller og vedlikeholdsrens av tennene for å holde periodontitten i sjakk.

Selv om periodontittbehandlingen utføres korrekt og etter beste evne, kan man ikke utelukke at tenner kan gå tapt på sikt.

Etter folketrygdloven § 5-6, kan det gis stønad til systematisk behandling av periodontitt. Det kan også gis stønad til å erstatte tenner som er gått tapt som følge av periodontitt. Vi har direkte oppgjør med Helfo.